HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แผนรถพยาบาลเปลี่ยนแปลง.pdf24 เม.ย. 2023ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน14
220230324122138732.pdf23 มี.ค. 2023ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน24
320221226174200557.pdf26 ธ.ค. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 งบอุดหนุน 6632
420221130165510125.pdf29 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ42
520221111142441089.pdf10 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ งบอุดหนุน 6644
620221109113329016.pdf7 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ47
7แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบ 2566.pdf10 ต.ค. 2022ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.2)28
820220928124111217.pdf28 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256655
920220921164225751.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256557
1020220921164215573.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256557
1120220919172531650.pdf19 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างและคำนวณโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 2,4,5,9ฯ58
12ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256660
13ระบบผลิตประปา ม.4 งบ66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256660
14ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256662
15พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256663
16ซ่อมฝายคอนกรีต งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่ง ความยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256667
17แผน ผด.2 ปี 65.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.2)152
18แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565161
1920211021150655587.pdf21 ต.ค. 2021เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาไลย หมู่ที่ 2 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามแบบบัญชีฯ139
20เปลี่ยนแปลงแผนถนนลาดยาง ม.3.pdf16 ก.ย. 2021เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ146