HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 1-5

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 หมู่ 1-5

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(108) โดย กชพรรณ ณ น่าน