HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1100-04 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.100-04 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2020 อ่าน(10) โดย บรรจง กิตติสว่างวงค์