HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาไลย หมู่ที่ 2 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามแบบบัญชีฯ

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(140) โดย กชพรรณ ณ น่าน