HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านฝั่งหมิ่น ม.6

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นำโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายเอก ปันทะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งเเวดล้อมเเละอาหารปลอดภัยในชุมชน บ้านฝั่งหมิ่น ม.6 ร่วมด้วยประชาชนบ้านฝั่งหมิ่น เเละ อสม. ทุกท่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(5)