HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำไม้กวาดดอกหญ้า"

วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น.   นายสมหวัง ใจหมั่น นายก อบต.อ่ายนาไลย ได้เปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำไม้กวาดดอกหญ้า"โดยมี จนท.สมาคมสหภาพคนตาบอด จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร และผู้ร่วมกิจกรรมและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว  ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลอ่ายนาไลย

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(20)